Dự án bất động sản

 

Căn hộ Chung cư VP6 Linh Đàm ngày 20-4-2015

Danh sách căn hộ Chung cư VP6 Linh Đàm ngày 20-4-2015. Tiến độ hoàn thiện 100% đang bàn giao nhà cho dân.

Sàn Hà Thành chính thức phân phối căn hộ Chung cư VP6 Linh Đàm - Mường Thanh - Hà Nội.

Hotline 1: Ms.Vân 0946.95.3333 - Ms.Mai 0977 092 920 -  Ms.Hảo 0934 426 791

Hotline 2:  Mr.Phương 0947 123 488 - Ms.Nhung 0962 643 627 - Mr.Tuấn 0938 969 525

Add:

Tầng 1, Khách sạn Mường Thanh, Linh Đàm, Hà Nội.

Để biết thêm thông tin hãy truy cập vào Website sau: http://sanhathanh.com.

 

Tầng Phòng Diện tích(m2) Hướng Ban công Hướng Cửa Giá gốc Tiến độ Chênh lệch
5 2 77.76 Đông Nam ô góc Đông Nam 15.5 100% 320
6 2 77.76 Đông Nam ô góc Đông Nam 15.5 100% 350
7 2 77.76 Đông Nam ô góc Đông Nam 15.5 100% 390
28 2 77.76 Đông Nam ô góc Đông Nam 14.5 100% 380
30 2 77.76 Đông Nam ô góc Đông Nam 14 100% 350
31 2 77.76 Đông Nam ô góc Đông Nam 14 100% 310
               
3 4 63.06 Tây Nam Đông Bắc 15 100% 165
8 4 63.06 Tây Nam Đông Bắc 15.5 100% 275
12 4 63.06 Tây Nam Đông Bắc 15.5 100% 260
15 4 63.06 Tây Nam Đông Bắc 15.5 100% 260
               
4 6 65.26 Tây Nam Đông Bắc 15 100% 170
9 6 65.26 Tây Nam Đông Bắc 15.5 100% 305
12 6 65.26 Tây Nam Đông Bắc 15.5 100% 260
26 6 65.26 Tây Nam Đông Bắc 14.5 100% 260
34 6 65.26 Tây Nam Đông Bắc 14 100% 200
pent 6 --------- Tây Nam Đông Bắc ------ 100% 150
               
36 8 61.05 Tây Nam Đông Bắc 13.5 100% 120
Pent 8 59.04 Tây Nam Đông Bắc 14 100% 80
               
4 10 61.05 Tây Nam Đông Bắc 15 100% 160
10 10 61.05 Tây Nam Đông Bắc 15.5 100% 175
27 10 61.05 Tây Nam Đông Bắc 14.5 100% 180
               
3 12 65.26 Tây Nam Đông Bắc 15 100% 175
4 12 65.26 Tây Nam Đông Bắc 15 100% 170
20 12 65.26 Tây Nam Đông Bắc 15 100% 250
34 12 65.26 Tây Nam Đông Bắc 14 100% 210
               
4 14 74.45 Tây Nam Đông Bắc 15 100% 195
6 14 74.45 Tây Nam Đông Bắc 15.5 100% 195
14 14 74.45 Tây Nam Đông Bắc 15.5 100% 220
15 14 74.45 Tây Nam Đông Bắc 15.5 100% 200
23 14 74.45 Tây Nam Đông Bắc 14.5 100% 255
28 14 74.45 Tây Nam Đông Bắc 14.5 100% 210
34 14 74.45 Tây Nam Đông Bắc 14 100% 210
35 14 74.45 Tây Nam Đông Bắc 14 100% 195
               
2 16 62.6 Tây Bắc ô góc Đông Nam 15 100% 315
3 16 62.6 Tây Bắc ô góc Đông Nam 15 100% 290
5 16 62.6 Tây Bắc ô góc Đông Nam 15.5 100% 325
               
8 18 46.8 Tây Bắc Đông Nam 15.5 100% 235
16 18 46.8 Tây Bắc Đông Nam 15.5 100% 220
31 18 46.8 Tây Bắc Đông Nam 14 100% 230
               
36 20 65.85 Tây Bắc Đông Nam 13.5 100% 260
Pent 20 62.28 Tây Bắc Đông Nam 15 100% 135
               
6 22 68.33 Tây Bắc Đông Nam 15.5 100% TT
7 22 68.33 Tây Bắc Đông Nam 15.5 100% 305
12 22 68.33 Tây Bắc Đông Nam 15.5 100% 295
16 22 68.33 Tây Bắc Đông Nam 15.5 100% 295
19 22 68.33 Tây Bắc Đông Nam 15 100% 300
25 22 68.33 Tây Bắc Đông Nam 14.5 100% 340
30 22 68.33 Tây Bắc Đông Nam 14 100% 320
32 22 68.33 Tây Bắc Đông Nam 14 100% 296
               
7 24 66.68 Tây Bắc Đông Nam 15.5 100% 270
8 24 66.68 Tây Bắc Đông Nam 15.5 100% 320
30 24 66.68 Tây Bắc Đông Nam 14 100% 320
34 24 66.68 Tây Bắc Đông Nam 14 100% 270
36 24 66.68 Tây Bắc Đông Nam 13.5 100% 200
               
14 26 65.26 Tây Bắc Đông Nam 15.5 100% 285
17 26 65.26 Tây Bắc Đông Nam 15 100% 320
33 26 65.26 Tây Bắc Đông Nam 14 100% 270
36 26 65.26 Tây Bắc Đông Nam 13.5 100% 240
               
10 28 61.05 Tây Bắc Đông Nam 15.5 100% 330
15 28 61.05 Tây Bắc Đông Nam 15.5 100% 295
29 28 61.05 Tây Bắc Đông Nam 14 100% 280
36 28 61.05 Tây Bắc Đông Nam 13.5 100% 170
               
11 30 61.05 Tây Bắc Đông Nam 15.5 100% 215
12A 30 61.05 Tây Bắc Đông Nam 15 100% 220
               
7 32 65.26 Tây Bắc Đông Nam 15.5 100% 320
25 32 65.26 Tây Bắc Đông Nam 14.5 100% 300
27 32 65.26 Tây Bắc Đông Nam 14.5 100% 275
33 32 65.26 Tây Bắc Đông Nam 14 100% 270
               
2 34 63.08 Tây Bắc Đông Nam 15 100% 315
               
12A 38 57.51 Đông Nam Tây Bắc 15 100% 240
12 38 57.51 Đông Nam Tây Bắc 15.5 100% 230
30 38 57.51 Đông Nam Tây Bắc 14 100% 260
34 38 57.51 Đông Nam Tây Bắc 14 100% 180
               
6 40 49.44 Đông Nam Tây Bắc 15.5 100% 190
11 40 49.44 Đông Nam Tây Bắc 15.5 100% 190
12A 40 49.44 Đông Nam Tây Bắc 15 100% 195
14 40 49.44 Đông Nam Tây Bắc 15.5 100% 170
15 40 49.44 Đông Nam Tây Bắc 15.5 100% 180
16 40 49.44 Đông Nam Tây Bắc 15.5 100% 165
19 40 49.44 Đông Nam Tây Bắc 15 100% 195
21 40 49.44 Đông Nam Tây Bắc 14.5 100% 195
24 40 49.44 Đông Nam Tây Bắc 14.5 100% 160
26 40 49.44 Đông Nam Tây Bắc 14.5 100% 190
27 40 49.44 Đông Nam Tây Bắc 14.5 100% 170
31 40 49.44 Đông Nam Tây Bắc 14 100% 195
34 40 49.44 Đông Nam Tây Bắc 14 100% 180
               
3 42 65.26 Đông Nam Tây Bắc 15 100% 250
6 42 65.26 Đông Nam Tây Bắc 15.5 100% 340
8 42 65.26 Đông Nam Tây Bắc 15.5 100% 270
9 42 65.26 Đông Nam Tây Bắc 15.5 100% 330
10 42 65.26 Đông Nam Tây Bắc 15.5 100% 275
23 42 65.26 Đông Nam Tây Bắc 14.5 100% 275
24 42 65.26 Đông Nam Tây Bắc 14.5 100% 260
27 42 65.26 Đông Nam Tây Bắc 14.5 100% 340
31 42 65.26 Đông Nam Tây Bắc 14 100% 235
36 42 65.26 Đông Nam Tây Bắc 13.5 100% 220
               
3 44 61.05 Đông Nam Tây Bắc 15 100% 180
5 44 61.05 Đông Nam Tây Bắc 15.5 100% 260
9 44 61.05 Đông Nam Tây Bắc 15.5 100% 195
               
3 46 61.05 Đông Nam Tây Bắc 15 100% 180
5 46 61.05 Đông Nam Tây Bắc 15.5 100% 260
12A 46 61.05 Đông Nam Tây Bắc 15 100% 200
36 46 61.05 Đông Nam Tây Bắc 13.5 100% 170
               
6 48 66.16 Đông Nam Tây Bắc 15.5 100% 265
8 48 66.16 Đông Nam Tây Bắc 15.5 100% 265
11 48 66.16 Đông Nam Tây Bắc 15.5 100% 360
12A 48 66.16 Đông Nam Tây Bắc 15 100% 295
               
kiot 2 36.44 ----------- Đông Bắc 28 100% 450

 

DỰ ÁN BẤT ĐỘNG SẢN KHÁC

Chung cư VP6 Linh Đàm ngày 29/12/2015
Chung cư VP6 Linh Đàm ngày 21/11/2015
Căn hộ Chung cư VP6 Linh Đàm ngày 14/11/2015
Chung cư VP6 Linh Đàm ngày 9/11/2015
Chung cư VP6 Linh Đàm ngày 18/10/2015
Chung cư VP6 Linh Đàm ngày 12/10/2015
Chung cư VP6 Linh Đàm ngày 5/10/2015
Chung cư VP6 Linh Đàm ngày 25/9/2015
Chung cư VP6 Linh Đàm ngày 21/9/2015
Chung cư VP6 Linh Đàm ngày 15/9/2015
Danh sách Chung cư VP6 Linh Đàm ngày 21/8/2015
Danh sách Chung cư VP6 Linh Đàm đang ngày 27/7/2015
      Tin bất động sản theo dự án
 
Tiêu đềDiện tíchGiáNgày đăngTỉnh thành
Chính chủ cần bán căn góc, view hồ Chung cư VP6 Linh Đàm 0 (m2) Thỏa thuận 25/05/2017 Hà Nội
Cần bán căn hộ VP6 Linh Đàm - Hướng View Hồ Linh Đàm 61,05 (m2) 1050Triệu 16/04/2017 Hà Nội
Chính chủ ần bán căn góc VP6 Linh Đàm. View hồ đẹp nhất tòa 0 (m2) Thỏa thuận 29/04/2017 Hà Nội
Chung cư vp6 linh đàm bán căn 20 diện tích 65m view hồ, giá gốc 15 triệu 65 (m2) 15Triệu 02/08/2016 Hà Nội
Chung cư vp6 linh đàm bán căn 65m view hồ, giá gốc 15 triệu 65 (m2) 15,5Triệu 15/11/2016 Hà Nội
Chung cư vp6 linh đàm bán căn 66m view hồ, giá gốc15 triệu 66 (m2) 15Triệu 05/09/2016 Hà Nội
Cho thuê căn hộ chung cư vp6 linh đàm 45m làm văn phòng 45 (m2) 3,3Triệu 20/07/2016 Hà Nội
Chính chủ bán CC căn số 6 tầng 9 tòa nhà VP6 Linh Đàm, chênh 250tr bao phí sang tên 65,26 (m2) 15,5Triệu/m2 01/10/2015 Hà Nội
Chính chủ bán CC căn số 6 tầng 9 tòa nhà VP6 Linh Đàm, chênh 250tr bao phí sang tên 65,26 (m2) 15,5Triệu/m2 30/09/2015 Hà Nội
Chính chủ bán căn số 6 tầng 9 tòa nhà VP6 Linh Đàm, chênh 250tr bao phí sang tên 65,26 (m2) 15,5Triệu/m2 29/09/2015 Hà Nội
Chính chủ bán tầng 9 căn số 6 tòa nhà VP6 Linh Đàm, chênh 250tr bao phí sang tên 65,26 (m2) 15,5Triệu/m2 29/09/2015 Hà Nội
Chính chủ bán tầng 9 căn số 6 tòa nhà VP6 Linh Đàm, chênh 250tr bao phí sang tên 65,26 (m2) 15,5Triệu/m2 28/09/2015 Hà Nội
Bán chung cư VP6 Linh Đàm căn 6 tầng 9, diện tích 65m2, 2PN 65,26 (m2) 15,5Triệu/m2 25/09/2015 Hà Nội
Chính chủ bán nhà cc VP6 Linh Đàm, chênh 250tr bao phí sang tên căn 906 65,26 (m2) 15,5Triệu/m2 24/09/2015 Hà Nội
Chính chủ bán nhà cc VP6 Linh Đàm, chênh 250tr bao phí sang tên căn 906 65,26 (m2) 15,5Triệu/m2 24/09/2015 Hà Nội
Chính chủ bán CC VP6 linh đàm, căn 906, dt 65m,2pn, chênh 350tr bao phí sang tên 65,26 (m2) 15,5Triệu/m2 23/09/2015 Hà Nội
Chính chủ CC VP6 Linh Đàm, căn 906, chênh 260tr bao phí sang tên 65,26 (m2) 15,5Triệu/m2 23/09/2015 Hà Nội
Chính chủ bán cc VP6 Linh Đàm, căn 906 ,chênh 250tr bao phí sang tên 65,26 (m2) 15,5Triệu/m2 22/09/2015 Hà Nội
Chính chủ bán căn 906 tòa nhà VP6 Linh Đàm, chênh 250tr bao phí sang tên 65,26 (m2) 15,5Triệu/m2 18/09/2015 Hà Nội
Chính chủ bán căn 906 tòa nhà VP6 Linh Đàm, chênh 250tr bao phí sang tên 65,26 (m2) 15,5Triệu/m2 17/09/2015 Hà Nội
Chính chủ bán tầng 906 tòa nhà VP6 Linh Đàm, chênh 250tr bao phí sang tên 65,26 (m2) 15,5Triệu/m2 16/09/2015 Hà Nội
Chính chủ bán tầng 906 tòa nhà VP6 Linh Đàm, chênh 250tr bao phí sang tên 65,26 (m2) 15,5Triệu/m2 15/09/2015 Hà Nội
Bán chung cư VP6, căn tầng 9 diện tích 65,26m2 căn 2 phòng ngủ 65 (m2) 15,5Triệu/tháng 09/09/2015 Hà Nội
Chính chủ bán cc VP6 Linh Đàm, căn 906, 2pn, chênh 250tr bao phí sang tên 65,26 (m2) 15,5Triệu/m2 08/09/2015 Hà Nội
Chính chủ bán căn 906 tòa nhà VP6 Linh Đàm, chênh 250tr bao phí sang tên 65,26 (m2) 15,5Triệu/m2 07/09/2015 Hà Nội
Chính chủ bán tầng 906 tòa nhà VP6 Linh Đàm, chênh 250tr bao phí sang tên 65,26 (m2) 15,5Triệu/m2 04/09/2015 Hà Nội
Chính chủ bán căn 906tòa nhà VP6 Linh Đàm, chênh 250tr bao phí sang tên 65,26 (m2) 15,5Triệu/m2 31/08/2015 Hà Nội
Chính chủ bán tầng 906 tòa nhà VP6 Linh Đàm, chênh 250tr bao phí sang tên 65,26 (m2) 15,5Triệu/m2 27/08/2015 Hà Nội
Chính chủ bán CC VP6 Linh Đàm căn 906 , chênh 250tr bao phí sang tên 65,26 (m2) 15,5Triệu/m2 26/08/2015 Hà Nội
Chính chủ bán tầng 906 tòa nhà VP6 Linh Đàm, chênh 250tr bao phí sang tên 65,26 (m2) 15,5Triệu/m2 25/08/2015 Hà Nội
Chứng khoán xuống, BĐS chuẩn bị đón gio mới, hay nhanh tay mua nhanh căn 906 VP6 65,26 (m2) 15,5Triệu/m2 24/08/2015 Hà Nội
Chính chủ bán tầng 906 tòa nhà VP6 Linh Đàm, chênh 250tr bao phí sang tên 65,26 (m2) 15,5Triệu/m2 24/08/2015 Hà Nội
Chính chủ bán tầng 906 tòa nhà VP6 Linh Đàm, chênh 250tr bao phí sang tên 65,26 (m2) 15,5Triệu/m2 21/08/2015 Hà Nội
Chính chủ bán tầng 9 căn số 6 tòa nhà VP6 Linh Đàm, chênh 250tr bao phí sang tên 65,26 (m2) 15,5Triệu/m2 21/08/2015 Hà Nội
Chính chủ bán tầng 9 căn số 6 tòa nhà VP6 Linh Đàm, chênh 250tr bao phí sang tên 65,26 (m2) 15,5Triệu/m2 21/08/2015 Hà Nội
Chính chủ bán tầng 9 căn số 6 tòa nhà VP6 Linh Đàm, chênh 250tr bao phí sang tên 65,26 (m2) 15,5Triệu/m2 21/08/2015 Hà Nội
Chính chủ bán tầng 9 căn số 6 tòa nhà VP6 Linh Đàm, chênh 250tr bao phí sang tên 65,26 (m2) 15,5Triệu/m2 20/08/2015 Hà Nội
Chính chủ bán tầng 9 căn số 6 tòa nhà VP6 Linh Đàm, chênh 250tr bao phí sang tên 65,26 (m2) 15,5Triệu/m2 18/08/2015 Hà Nội
Chính chủ bán căn 6 tầng 9 tòa nhà vp6 Linh Đàm, chênh 250 bao phí sang tên 65,26 (m2) 15,5Triệu/m2 17/08/2015 Hà Nội
Chính chủ bán tầng 9 căn số 6 tòa nhà VP6 Linh Đàm, chênh 250tr bao phí sang tên 65,26 (m2) 15,5Triệu/m2 17/08/2015 Hà Nội
Chính chủ bán tầng 9 căn số 6 tòa nhà VP6 Linh Đàm, chênh 250tr bao phí sang tên 65,26 (m2) 15,5Triệu/m2 14/08/2015 Hà Nội
Chính chủ bán tầng 9 căn số 6 tòa nhà VP6 Linh Đàm, chênh 250tr bao phí sang tên 65,26 (m2) 15,5Triệu/m2 14/08/2015 Hà Nội
Chính chủ bán gấp căn hộ 61,05m2 chung cư VP6 Linh Đàm giá cực rẻ 0 (m2) Thỏa thuận 13/08/2015 Hà Nội
Chính chủ bán tầng 9 căn số 6 tòa nhà VP6 Linh Đàm, chênh 250tr bao phí sang tên 65,26 (m2) 15,5Triệu/m2 12/08/2015 Hà Nội
Chính chủ bán tầng 9 căn số 6 tòa nhà VP6 Linh Đàm, chênh 250tr bao phí sang tên 65,26 (m2) 15,5Triệu/m2 12/08/2015 Hà Nội
Chính chủ bán tầng 9 căn số 6 tòa nhà VP6 Linh Đàm, chênh 250tr bao phí sang tên 65,26 (m2) 15,5Triệu/m2 11/08/2015 Hà Nội
Bán chung cư VP6 Linh Đàm căn 6 tầng 9, diện tích 65m2, 2PN 65,26 (m2) 15,5Triệu/m2 11/08/2015 Hà Nội
Chính chủ bán tầng 9 căn số 6 tòa nhà VP6 Linh Đàm, chênh 250tr bao phí sang tên 65,26 (m2) 15,5Triệu/m2 10/08/2015 Hà Nội
Chính chủ bán căn 6 tầng 9 tòa nhà vp6 Linh Đàm, chênh 250 bao phí sang tên 65,26 (m2) 15,5Triệu/m2 06/08/2015 Hà Nội
Chính chủ bán tầng 9 căn số 6 tòa nhà VP6 Linh Đàm, chênh 250tr bao phí sang tên 65,26 (m2) 15,5Triệu/m2 05/08/2015 Hà Nội
12

Hỗ trợ trực tuyến

Phụ trách bán hàng
Mr.Thành 0909 088 886 .
Ms.P_Vân 0946 95 3333 .
Mr. Hà 0932 33 11 91 .
Mrs.Hảo 0934 426 791 .
Mr.Tuấn 0938 969 525 .
Ký gửi hàng hoá
Mr.Thanh 0908 088 886 .
LH đi xem Dự Án và Căn hộ mẫu
Mr.Tuấn 0938 969 525 .
Hỗ trợ vay vốn ngân hàng
Hỗ trợ trực tuyến
Ms.Lê Lý 0919 661 185 .
Phụ trách bán đồ thanh lý
Mr.Đoàn 0911 114 992 .

Bất động sản khu vực

Bất động sản đô thị mới

Top từ khoá bất động sản

dữ liệu

Thống kê

Khách Online: 16076
Lượng truy cập: 53489409
ĐẦU TRANG